طراحی وب سایت شرکت بازرگانی مهندسی الوند تجارت تیام

نام شرکت:


شركت بازرگانی مهندسی الوند تجارت تیام

زمینه فعالیت:


تهیه و تامین قطعات وتجهیزات صنایع نیروگاهـی، حفاری ، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ها

مشخصات فنی:


طراحی سایت شرکت بازرگانی مهندسی الوند تجارت تیام به صورت تک زبانه و دارای امکانات بسیار متنوعی می باشد.

این وب سایت  در زمینه تهیه و تامین قطعات وتجهیزات صنایع نیروگاهـی، حفاری ، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ها  فعال باشد.

شرکت بازرگانی مهندسی الوند تجارت تیام از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را به عنوان یک شرکـت فعال در زمینه تهیه و تامین قطعات وتجهیزات صنایع نیروگاهـی، حفاری ، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه ها آغاز نمود. تا بدین وسیله بتواند از یک سو با رشد و تحول صنعتی در جهان هماهنگ شود و از سوی دیگر در بازار رقابتی داخلی و خارجی امروز سهم بیشتری را به خود اختصـاص دهد.