تعرفه میزبانی و هاستینگ اختصاصی

تعرفه میزبانی و هاستینگ اختصاصی

شما می توانید متناسب با سرویس و سایتی که دارید از پکیج های میزبانی و هاستینگ اختصاصی انتخاب نمایید

سرویس ها
پلن ١
پلن ٢
پلن ٣
پلن ٤
پلن ٥
پلن ٦
پلن ٧
فضا
٥٠٠ مگابایت ١٠٠٠ مگابایت ٢٠٠٠ مگابایت ٥٠٠٠ مگابایت ١٠٠٠٠ مگابایت ٢٠٠٠٠ مگابایت ٥٠٠٠٠ مگابایت
پهنای باند
٣ گیگ ٥ گیگ ١٠ گیگ ٥٠ گیگ ١٠٠ گیگ ١٥٠ گیگ ٢٠٠ گیگ
افزودن دامنه
١ ٢ ٤ ٨ ١٠ ١٥
قیمت

٣٠٠,٠٠٠

سالیانه -تومان

٤٠٠,٠٠٠

سالیانه -تومان

٥٠٠,٠٠٠

سالیانه - تومان

١,٠٠٠,٠٠٠

سالیانه - تومان

١,٥٠٠,٠٠٠

سالیانه - تومان

٢,٠٠٠,٠٠٠

سالیانه -تومان

٣,٠٠٠,٠٠٠

سالیانه - تومان