تعرفه ارسال ایمیل گروهی

تعرفه ارسال ایمیل گروهی

شما می توانید متناسب با نیازی که دارید هر یک از پکیج های ایمیل مارکتینگ (ارسال ایمیل گروهی) انتخاب نمایید

 label-email1
نـــــام ســـــــرویـــــس :

تعداد ایمیل ارسالی

قیمت سرویس

ثبت سفارش

1
5000
100.000
ســفـــــارش آنلایــن
2
10.000
160.000
ســفـــــارش آنلایــن
3
20.000
280.000
ســفـــــارش آنلایــن
4
50.000
500.000
ســفـــــارش آنلایــن
5
بیش از 50.000
تماس
ســفـــــارش آنلایــن